HUR MAN FÖRBEREDER PLATSEN FÖRJORDGUBBAR PÅ RÄTT SÄTT?

Det första steget är att effektivt avlägsna besvärligt flerårigt ogräs, t.ex. flerårigt gräs, tistel, hästsvans osv. Om vi integör detta, eller om vi gör det slarvigt, kan vi få stora problem med ogräs de följande åren. Om vi inte gör detta, ellerom vi gör det slarvigt, kan vi få ett enormt ogräsproblem de följande åren. Våra jordgubbsplantor måste konkurreramed ogräset om vatten, näringsämnen och ibland även ljus. Det är inte svårt att föreställa sig hur det kommer attpåverka grödans höjd och kvalitet, för att inte tala om svåra skörde- och estetiska överväganden. Permanenta ogräsmåste elimineras minst några veckor innan jordgubbarna planteras med hjälp av en lätt tillgänglig herbicid. Nästa steg(om du inte gjorde det innan du sådde förfrukten) är att sprida organiskt gödningsmedel, t.ex. gödsel. När tomten äruppgrävd jämnar vi ut den med en kratta och efter några dagar (låt jorden sätta sig lite) kan vi börja planterajordgubbar.Ibland, t.ex. när jordens pH-värde är < 5,5, kan jorden behöva kalkas. Detta kan göras genom att sprida kalk (helstgranulerad).

×