HUR MAN PLANTERAR JORDGUBBAR TÄTT? VAD ÄR DETBÄSTA AVSTÅNDET?

Tja, man vill plantera jordgubbar så tätt som möjligt och hoppas på en hög avkastning. Å andra sidan finns det enrimlig gräns för antalet plantor per ytenhet, och överbefolkning kommer att leda till att enskilda plantor konkurrerarmed varandra om vatten och näringsämnen, och den mognande frukten kommer på grund av brist på tillräckligt medsolljus att bli finare och inte så söt som den skulle kunna vara. På grund av den ökade luftfuktigheten i ett områdemed överbefolkade plantor är förhållandena dessutom gynnsamma för olika svampinfektioner, särskilt gråmögel. Pågrundval av min mångåriga erfarenhet rekommenderar jag att man inte planterar tätare än 6 plantor per 1 m2 , ochstarkt växande sorter ännu mindre, dvs. max. Jag rekommenderar inte att man planterar tätare än 6 plantor per 1 m2 ,och starkt växande sorter ännu mindre, dvs. max. 5 per 1 m2. Därför kan jag föreslå ett avstånd på t.ex. 35cmx60cmeller 25cmx70cm eller 20cmx80cm. Vi får inte glömma att under de följande odlingsåren kommer en del av de ungasticklingarna, trots att vi tar bort de växande utlöparna, alltid att lyckas rota sig och därmed kommer planttätheten attöka, vare sig vi vill det eller inte. Dessutom är det värt att komma ihåg att breda stigar mellan raderna gör det lättareatt ta hand om vår ”plantage”. – ogräsrensning, eventuell besprutning och även skörd av frukten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *