HUR MÅNGA ÅR KAN MAN ODLA JORDGUBBAR PÅSAMMA PLATS?

I genomsnitt tre till fyra år. Längre tid än så är inte meningsfullt. Det beror på flera faktorer: Markförhållanden – pålättare men bördiga, humusrika och genomsläppliga jordar håller sig jordgubbarna längre än på kalla, tunga ochblöta jordar.Sort – vissa sorter är mer motståndskraftiga mot jordnematoder och sjukdomar i rotsystemet (t.e x .den gamla, goda Senga Sengana) och andra är mindre motståndskraftiga. De mindre motståndskraftiga är vanligtvisefter 3 år (och ibland även efter 2 år) endast lämpliga ”för plöjning”. Mer motståndskraftiga sorter kan bära frukt påen plats i 4 år, och ibland till och med 5 år. graden av ogräsangrepp – på de tomter som inte förberetts omsorgsfullt,dvs. starkt övervuxna med krasse och andra besvärliga ogräs är det inte värt att bry sig om. Det är bättre att t.ex.efter 2 år ta bort denna odling och plantera nya jordgubbar på en annan, bättre förberedd plats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *