HUR OFTA SKA JORDGUBBARNA VATTNAS?

Det finns inget enkelt svar på detta. Jordgubbar, liksom alla andra växter, ska vattnas när de behöver det. Allt beroralltså på väderförhållandena. Jordgubbar behöver mest vatten efter blomningen, vid tiden för stark tillväxt ochfruktmognad (vanligtvis från slutet av maj till juni). Vattenbrist under denna period leder alltid till små frukter och enkraftigt minskad avkastning. efter fruktsättningens slut finns det förstås också perioder av torka. Därför är det vidbehov värt att säkerställa markfuktigheten för jordgubbar under hela växtsäsongen, även fram till senhösten. Det ärvärt att komma ihåg att hela hösten fram till slutet av växtsäsongen är den period då blomknopparna för nästa årbildas. Det finns ett enkelt samband: ju bättre kondition växterna har på hösten, desto fler blommor kommer att bildaspå våren. Därav vårt råd: vattna dem så ofta som nödvändigt, under varma sommardagar till och med varje dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *