KLIMAT- OCH JORDMÅNSKRAV FÖR JORDGUBBAR

För jordgubbar bör man leta efter en plats med bra solljus och skyddad från starka och frostiga vindar. Särskilt börman undvika så kallade frostfickor, t.ex. avloppslösa bassänger där kall luft samlas och inte kan strömma bort tillplatser som ligger ännu lägre ner.När det gäller jordbearbetningen är jordgubbar inte särskilt kräsna. De växer ochbär frukt bra på de flesta jordar, förutsatt att de inte är för tunga, genomsläppliga och i s.k. god trädgårdsodlingskultur(ordentlig struktur, inga permanenta ogräs). Vi bör undvika torra sandjordar, liksom jordar som är mycket sandiga,inte luftiga eller vattenmättade. Jordens reaktion bör vara lätt sur (pH 5,5-6,5). Vid pH<5,5 är det lämpligt att kalkajorden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *