SKA JAG VATTNA JORDGUBBAR PÅ VINTERN?

Detta sker sällan, men det kan inte uteslutas att ett sådant behov kan uppstå ibland. Vi bör komma ihåg attjordgubbar som inte saknar fukt på vintern är mycket mer motståndskraftiga mot frost än de som övervintrar i torrjord. Om vi därför upptäcker att det råder drastisk vattenbrist i jorden under vintern (vilket kan hända) och omförhållandena tillåter det, är det bättre att vattna jordgubbarna än att inte vattna dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

×