SKYDDA JORDGUBBAR MOT FROST

De olika sorterna skiljer sig avsevärt åt när det gäller vinterhärdighet. Vi har känt många av dem i många år och vetatt de är perfekt anpassade till våra klimatförhållanden. De fryser sällan, även under mycket stränga vintrar.På senare år har dock många sorter som odlats i länder med ett varmare klimat än vårt dykt upp påfröplantationsmarknaden. I allmänhet är dessa sorter mycket attraktiva när det gäller fertilitet, fruktskönhet, smak ochmotståndskraft mot vissa sjukdomar, men en sak som de har gemensamt är att de inte är helt bevisat vinterhärdiga.Därför rekommenderar jag att man täcker dem inför vintern med vit fleece (helst den tjockare, dvs. P-50, men P-23kan också användas), samt vanlig halm eller perforerad folie. täckningen görs bäst på senhösten eller i början avvintern, när plantorna redan är i vila och marken är frusen. Täckningen garanterar naturligtvis inte att deövervintrande plantorna har en temperatur > O °C, men den skyddar dem från frostiga, uttorkande vindar och minskarockså temperaturamplituden i plantornas omedelbara närhet. Med andra ord kommer täckningen av jordgubbarna attskapa avskilda och mer eller mindre konstanta övervintringsförhållanden för dem utan drastiskatemperatursvängningar. Vi måste vara medvetna om att även den bästa täckningen kanske inte är effektiv omplantorna går in i vintervilan i dåligt skick, dvs. försvagade, kraftigt infekterade av bladsjukdomar och med tydligatecken på näringsbrist. Därför måste vi komma ihåg att gödsla och skydda jordgubbarna ordentligt efter skörd. Friskaoch välbetade plantor, med en adekvat tillgång till stärkelse, kommer säkerligen att övervintra bättre än sjuka ochhungriga plantor. när det gäller amatörodlingar (där det vanligtvis finns ett större val av plats för jordgubbar än när detgäller stora fält), rekommenderar jag alltid att man hittar den bästa platsen för en ny plantering av jordgubbar. Helstbör de planteras på en avskild plats som inte är utsatt för starka vintervindar men naturligtvis som gott om solsken.Under sådana förhållanden (ytterligare skydd skadar naturligtvis inte) finns det goda chanser till god övervintring ävenför de sorter som anses vara mycket frostkänsliga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *