VAD ÄR DEN GENOMSNITTLIGA AVKASTNINGEN AVJORDGUBBAR?

Allt beror på plantornas ålder, sort, hälsa, täthet, vattentillgång under fruktsättning och tillväxt, rikligt mednäringsämnen i jorden, förekomst av bin vid blomningstidpunkten osv. osv. Men naturligtvis kan man frestas att göraen sådan uppskattning, med en viss approximation. Om vi antar att en god avkastning från en produktionsplantage,där t.ex. 50 000 plantor växer på 1 hektar, är t.ex. 25 ton/ha, innebär det att man i genomsnitt samlar in 0,5 kg fruktfrån en planta. Om vi alltså planterar 500 jordgubbsplantor på en yta av 100 kvadratmeter, använder friska plantor,inte låter vår gröda bli ogräsbevuxen eller torr, inte glömmer bort gödsling och skydd (helst med hjälp av biologiskapreparat), så kan vi teoretiskt sett räkna med en avkastning på 250 kg. I praktiken kan den vara ännu högre, men omvi försummar något viktigt element kan den bli ännu lägre.

VILKEN ÄR DEN BÄSTA FÖRFRUKTEN FÖRJORDGUBBAR? EFTER VILKA GRÖDOR ÄR DETBÄTTRE ATT INTE PLANTERA JORDGUBBAR?

Ettåriga baljväxter (ärter, bönor, men även lupiner, bondbönor och vicker), rotfrukter (morötter, selleri, persilja,rödbetor) är en bra förfrukt; större odlingar bör planteras med. Efter spannmålen bör man odla fababöna, raps ellersenap. Idealiska förfrukter (av fytosanitära skäl) är sammet och bovete. Vi rekommenderar inte att man planterarjordgubbar efter jordgubbar. Det är lämpligt att plantera efter tomater, potatis, tobak, gurkor, hallon och brassica (kål,blomkål, broccoli). Det är inte heller tillrådligt att plantera jordgubbar efter majs, som är värd för nematoder somskadar rotsystemet, och, på grund av risken för förekomst av ett stort antal larver av sväll-, skorp- och trådmask,efterfleråriga baljväxter (klöver, lusern) samt efter betesmarker.

VILKEN SORT AV JORDGUBBAR ÄR BÄST?

Vi ska inte leta efter den enda bästa sorten, för vi kommer inte att hitta den. Om vi redan har bestämt oss för att lekaodlare bör vi välja åtminstone några sorter. Om du stänger jordgubbar i ditt hus till burkar (sylt, saft, konserver)kommer du inte att hitta en bättre sort än Senga Sengana (den sötaste, mörkaste på hela tvärsnittet, lätt att stjälka,dess doft och arom är underbar även efter att du tagit ut den ur frysen). Om du inte är intresserad av konservering,utan bara av fruktens smak och skönhet, får det inte saknas någon av de typiska dessertsorterna i din trädgård, t.ex.Polka, Korona eller Elsanta. Eller kanske vill du ha jordgubbar på hösten? I så fall bör du välja Ostara eller Selva.Genom att plantera flera sorter bredvid varandra förlänger vi skördeperioden, minimerar risken för misslyckanden pågrund av till exempel frost eller svampinfektioner (vissa sorter är mer motståndskraftiga, andra mindre) och uppleverockså den extraordinära mångfalden, de nyanser och smaknyanser som de olika jordgubbssorterna skiljer sig åt med.

VÄXELBRUK VID JORDGUBBSODLING. VILKA GRÖDOR BÖRINTE PLANTERAS EFTER JORDGUBBAR? VILKENFÖRFRUKT ÄR BÄST?

Det har visat sig att det finns ett samband mellan förfrukten och jordgubbsskördens höjd och kvalitet. Vissajordgubbssorter är lätt infekterade av svampen Verticillium dahliae , som är orsaken till en farlig sjukdom irotsystemet – Verticilliosis.Jordgubbar bör därför inte planteras efter växter som på grund av sin känslighet förpatogenen kan orsaka jordansamling, t.ex. björnbär, hallon, vinbär, potatis, tomater, gurkor, kålväxter och naturligtvisjordgubbar.En bra förfrukt är baljväxter (lupin, ärtor, bönor, vicker), lök samt rotfrukter (morötter, persilja, selleri,betor). Och utmärkta förfrukter är spannmål, raps, senap ochuppmärksamhet: sammet. Särskilt senap och sammet,tack vare den fytosanitära effekten på jorden, bekämpar effektivt patogena svampar, inklusive inte bara Verticillium,utan även Phytophtora och Fusarium, samt mycket farliga jordnematoder.

ALLA HAR HÖRT OM C-VITAMIN, MEN KÄNNER ALLA DESS EGENSKAPER?

C-vitamin (askorbinsyra) är en utmärkt antioxidant som förhindrar åldrandeprocessen, deltar i bildandet av rödablodkroppar, absorption av järn, har en utmärkt effekt på hjärt- och kärlsystemet och förebygger cancer.Dess mestvälkända verkan är naturligtvis att stärka immuniteten. Vid regelbunden användning ökar det immunsystemetseffektivitet. och oh viktigast av allt, C-vitamin verkar innan infektionen börjar, så det är värt att ta det regelbundet somen förebyggande åtgärd. RDA (rekommenderat kosttillskott) för män är 90 mg och för kvinnor 75 mg. Den rikastenaturliga källan till C-vitamin är frukten acerola, som innehåller 1677 mg C-vitamin i 100 gram. Det är dock inte enfrukt från vår klimatzon. I många år har myten om att citron innehåller en jättedos C-vitamin upprepats. Men är denverkligen sann? Jordgubbar – 66 mg C-vitamin i 100 g. Citron – 50 mg C-vitamin i 100 g produkt, Oranger – 49 mg C-vitamin i 100 g produkt

VILKET ÄR DET BÄSTA PLANTERINGSDATUMET FÖRJORDGUBBAR?

Enligt trädgårdsodlingspraxis är det bäst att plantera på sommaren, dvs. i juli och augusti. Detta gäller naturligtvisendast traditionella sorter (inte återkommande). Jordgubbar som planteras vid denna tidpunkt har tillräckligt med tidföre vintern för att bilda ett starkt rotsystem och för att skapa ett stort antal blomknoppar (det är värt att nämna här attmängden knoppar som bildas under den så kallade korta dagen, dvs. på hösten, är avgörande för vårensavkastning). Sommarplantering av jordgubbar gör det möjligt att skörda en full skörd av jordgubbar följande år, dvs.att uppnå maximal avkastning för en viss sort under givna förhållanden. Det är värt att notera attsommarplanteringen minskar den så kallade investeringsperioden till ett minimum, dvs. den tid under vilken vi måsteådra oss utgifter i samband med odlingen av de planterade plantorna (bevattning, gödsling, skydd osv.). Det ärglädjande att konstatera att det tack vare tillförlitlig information från olika forskningscentra och rådgivandeinstitutioner, samt positiva erfarenheter från praktikerna själva, under de senaste åren har vuxit fram en växandegrupp medvetna, professionella odlare, men även innehavare av kolonilotter, som uppskattar fördelarna medsommarjordgubbsplantning.Den ofta använda vårterminen för plantering av jordgubbar har också sina fördelar och är definitivt bättre än densena höstterminen (t.ex. november). På våren finns det vanligtvis ingen brist på välrotade jordgubbsfröplantor av allaslag på marknaden, det finns ett brett urval av sorter och det finns vanligtvis tillräckligt med fukt i jorden (plantornatar lätt upp).Detsamma gäller för höstens planteringsdatum. Fröplantor som planteras i slutet av september eller ioktober får för lite tid före vintern för att bilda ett starkt rotsystem och inducera ett tillräckligt stort antal blomknoppar.Därför är det oundvikligt att skörden som de kommer att ge följande år inte blir lika stor som vid en vår- ellersommarplantering.

HUR ODLAR MAN VILDA JORDGUBBAR/SMULTRON?

Det är inte svårt att odla alpina jordgubbar, och med tanke på deras obestridliga smak och hälsofördelar är det värt attavsätta några kvadratmeter i varje trädgård, oavsett hur liten den är. Alpina jordgubbar växer och bär frukt bra i allajordar med god trädgårdsodling, dvs. inte övervuxna med ogräs, inte alltför vattenmättade, näringsrika osv. Planteradem inte på jordar som är mycket lätta (djup sand, grus), liksom på tunga lerjordar – där kommer det alltid att varasvårt att upprätthålla rätt fukt- och luftförhållanden. Jordens reaktion bör vara lätt sur (pH 5,5-6,5). Några veckor föreplantering är det värt att sprida lite kompost eller gammal, torkad gödsel. Alpina jordgubbar älskar, liksom sinajordgubbskamrater, solen, men lite skugga skadar dem inte. liksom jordgubbar kan vi plantera dem praktiskt tagetunder hela växtsäsongen. För att anlägga en “plantage” är det lättaste sättet att använda färdiga sticklingar i kruka (påvår gård kan du köpa starkt rotade sticklingar av jordgubbar i fyra sorter).Innan du planterar vilda jordgubbar är det lämpligt att anlägga en bädd, t.ex. 1,2 m bred. På en sådan åker kan viplantera t.ex. 3 rader jordgubbar, och i en rad var 15-20 cm från varandra. Vi rekommenderar inte tätare plantering,eftersom överdriven täthet av vilda jordgubbar inte ökar avkastningen. Tvärtom kommer jordgubbar som växer för tättatt producera mindre och mindre söta frukter (på grund av brist på tillräckligt med solljus), samt på grund av att det ärmycket svårare att ventilera växtbädden, risken för svampinfektioner kommer att öka.

ÄR VIT AGROTEXTIL SÅ BRA SOM DET SÄGS?

Ja, även om vi skulle säga mer – den är utmärkt! Särskilt om man odlar jordgubbssorter från varmare länder än våra. Ialla trädgårdsbutiker hittar du agrotextilier i olika bredder och tjocklekar. Kostnaden blir liten och fördelarna ärbetydande. Ingenting så bra i de snöfria vintrarna kommer inte att skydda jordgubbsplantorna mot frost, och särskiltmot den kalla vinden som agro-fiber. Tack vare den hotas inte blommande jordgubbar av vårfrost (ja, om intetemperaturen mätt i blommornas höjd sjunker under 5ºC). Användningen av vit fleece är det billigaste sättet attpåskynda jordgubbarnas fruktsättning (ibland till och med med flera dagar!).

JORDGUBBSODLING

Detta är utan tvekan den trevligaste perioden i hela “produktionsprocessen” och som om det vore kronan på verket;-). Särskilt lyckliga är de första jordgubbarna – de största och sötaste (åtminstone verkar det så).Jordgubbar börskördas ganska regelbundet, så att inga övermogna frukter blir kvar på buskarna, som lätt kan “fånga” gråmögel ochdärmed bli en infektionskälla för de återstående, friska frukterna. I ovanstående text har jag alltid hänvisat till en ytapå 100 m2 (gödsling, besprutning, plantering osv.). Om du är ägare till en jordgubbs-“plantage” med en sådan ytaoch du lyckas genomföra allt (eller åtminstone det mesta) av ovanstående i din praktik, tror jag att du bör skördaminst 300 kg fina jordgubbar, vilket jag uppriktigt önskar dig (per hektar skulle detta vara 30 ton).

HUR BEVATTNAR MAN JORDGUBBAR?

Om du inte har möjlighet att vattna jordgubbar är det bättre att inte plantera dem alls. Vatten är den viktigaste faktornsom påverkar fruktens storlek. Jordgubbar i det så kallade vegetativa stadiet, det vill säga under perioden med blad-och rhizomtillväxt, har inte ett överdrivet vattenbehov, men under perioden med tillväxt och mognad av fruktenförändras situationen dramatiskt. Om vi under denna period råkar torka ut plantorna (och brist på nederbörd i juni äringet ovanligt) kan effekten av detta bli ömklig: frukterna kommer att börja krympa och i en extrem situation kommerde att likna skogsjordgubbar snarare än jordgubbar. Alla våra ansträngningar att plantera plantorna och ta hand omdem senare kommer att ha varit förgäves. Vi får inte låta detta hända. Låt oss vattna dem underfruktodlingsperioden. Och sanningen att säga spelar det ingen roll i vilken form vi förser dem med vatten (med slang,vattenkannor, sprinkler eller droppbevattning), så länge vi inte får slut på det i detta så kallade kritiska ögonblick.

×