VAD ÄR DEN GENOMSNITTLIGA AVKASTNINGEN AVJORDGUBBAR?

Allt beror på plantornas ålder, sort, hälsa, täthet, vattentillgång under fruktsättning och tillväxt, rikligt mednäringsämnen i jorden, förekomst av bin vid blomningstidpunkten osv. osv. Men naturligtvis kan man frestas att göraen sådan uppskattning, med en viss approximation. Om vi antar att en god avkastning från en produktionsplantage,där t.ex. 50 000 plantor växer på 1 hektar, är t.ex. 25 ton/ha, innebär det att man i genomsnitt samlar in 0,5 kg fruktfrån en planta. Om vi alltså planterar 500 jordgubbsplantor på en yta av 100 kvadratmeter, använder friska plantor,inte låter vår gröda bli ogräsbevuxen eller torr, inte glömmer bort gödsling och skydd (helst med hjälp av biologiskapreparat), så kan vi teoretiskt sett räkna med en avkastning på 250 kg. I praktiken kan den vara ännu högre, men omvi försummar något viktigt element kan den bli ännu lägre.

VILKEN ÄR DEN BÄSTA FÖRFRUKTEN FÖRJORDGUBBAR? EFTER VILKA GRÖDOR ÄR DETBÄTTRE ATT INTE PLANTERA JORDGUBBAR?

Ettåriga baljväxter (ärter, bönor, men även lupiner, bondbönor och vicker), rotfrukter (morötter, selleri, persilja,rödbetor) är en bra förfrukt; större odlingar bör planteras med. Efter spannmålen bör man odla fababöna, raps ellersenap. Idealiska förfrukter (av fytosanitära skäl) är sammet och bovete. Vi rekommenderar inte att man planterarjordgubbar efter jordgubbar. Det är lämpligt att plantera efter tomater, potatis, tobak, gurkor, hallon och brassica (kål,blomkål, broccoli). Det är inte heller tillrådligt att plantera jordgubbar efter majs, som är värd för nematoder somskadar rotsystemet, och, på grund av risken för förekomst av ett stort antal larver av sväll-, skorp- och trådmask,efterfleråriga baljväxter (klöver, lusern) samt efter betesmarker.

HUR OFTA SKA JORDGUBBARNA VATTNAS?

Det finns inget enkelt svar på detta. Jordgubbar, liksom alla andra växter, ska vattnas när de behöver det. Allt beroralltså på väderförhållandena. Jordgubbar behöver mest vatten efter blomningen, vid tiden för stark tillväxt ochfruktmognad (vanligtvis från slutet av maj till juni). Vattenbrist under denna period leder alltid till små frukter och enkraftigt minskad avkastning. efter fruktsättningens slut finns det förstås också perioder av torka. Därför är det vidbehov värt att säkerställa markfuktigheten för jordgubbar under hela växtsäsongen, även fram till senhösten. Det ärvärt att komma ihåg att hela hösten fram till slutet av växtsäsongen är den period då blomknopparna för nästa årbildas. Det finns ett enkelt samband: ju bättre kondition växterna har på hösten, desto fler blommor kommer att bildaspå våren. Därav vårt råd: vattna dem så ofta som nödvändigt, under varma sommardagar till och med varje dag.

ÄR VIT AGROTEXTIL SÅ BRA SOM DET SÄGS?

Ja, även om vi skulle säga mer – den är utmärkt! Särskilt om man odlar jordgubbssorter från varmare länder än våra. Ialla trädgårdsbutiker hittar du agrotextilier i olika bredder och tjocklekar. Kostnaden blir liten och fördelarna ärbetydande. Ingenting så bra i de snöfria vintrarna kommer inte att skydda jordgubbsplantorna mot frost, och särskiltmot den kalla vinden som agro-fiber. Tack vare den hotas inte blommande jordgubbar av vårfrost (ja, om intetemperaturen mätt i blommornas höjd sjunker under 5ºC). Användningen av vit fleece är det billigaste sättet attpåskynda jordgubbarnas fruktsättning (ibland till och med med flera dagar!).

JORDGUBBSODLING

Detta är utan tvekan den trevligaste perioden i hela ”produktionsprocessen” och som om det vore kronan på verket;-). Särskilt lyckliga är de första jordgubbarna – de största och sötaste (åtminstone verkar det så).Jordgubbar börskördas ganska regelbundet, så att inga övermogna frukter blir kvar på buskarna, som lätt kan ”fånga” gråmögel ochdärmed bli en infektionskälla för de återstående, friska frukterna. I ovanstående text har jag alltid hänvisat till en ytapå 100 m2 (gödsling, besprutning, plantering osv.). Om du är ägare till en jordgubbs-”plantage” med en sådan ytaoch du lyckas genomföra allt (eller åtminstone det mesta) av ovanstående i din praktik, tror jag att du bör skördaminst 300 kg fina jordgubbar, vilket jag uppriktigt önskar dig (per hektar skulle detta vara 30 ton).

SKA JAG VATTNA JORDGUBBAR PÅ VINTERN?

Detta sker sällan, men det kan inte uteslutas att ett sådant behov kan uppstå ibland. Vi bör komma ihåg attjordgubbar som inte saknar fukt på vintern är mycket mer motståndskraftiga mot frost än de som övervintrar i torrjord. Om vi därför upptäcker att det råder drastisk vattenbrist i jorden under vintern (vilket kan hända) och omförhållandena tillåter det, är det bättre att vattna jordgubbarna än att inte vattna dem.

HUR MAN PLANTERAR JORDGUBBAR TÄTT? VAD ÄR DETBÄSTA AVSTÅNDET?

Tja, man vill plantera jordgubbar så tätt som möjligt och hoppas på en hög avkastning. Å andra sidan finns det enrimlig gräns för antalet plantor per ytenhet, och överbefolkning kommer att leda till att enskilda plantor konkurrerarmed varandra om vatten och näringsämnen, och den mognande frukten kommer på grund av brist på tillräckligt medsolljus att bli finare och inte så söt som den skulle kunna vara. På grund av den ökade luftfuktigheten i ett områdemed överbefolkade plantor är förhållandena dessutom gynnsamma för olika svampinfektioner, särskilt gråmögel. Pågrundval av min mångåriga erfarenhet rekommenderar jag att man inte planterar tätare än 6 plantor per 1 m2 , ochstarkt växande sorter ännu mindre, dvs. max. Jag rekommenderar inte att man planterar tätare än 6 plantor per 1 m2 ,och starkt växande sorter ännu mindre, dvs. max. 5 per 1 m2. Därför kan jag föreslå ett avstånd på t.ex. 35cmx60cmeller 25cmx70cm eller 20cmx80cm. Vi får inte glömma att under de följande odlingsåren kommer en del av de ungasticklingarna, trots att vi tar bort de växande utlöparna, alltid att lyckas rota sig och därmed kommer planttätheten attöka, vare sig vi vill det eller inte. Dessutom är det värt att komma ihåg att breda stigar mellan raderna gör det lättareatt ta hand om vår ”plantage”. – ogräsrensning, eventuell besprutning och även skörd av frukten.